uczony


uczony
żart. Ktoś uczony w piśmie «o kimś wykształconym»: Różnice w opinii p. Taylora i Borkenaua nie są, w gruncie rzeczy, sporem akademickim dwóch historyków, uczonych w piśmie – lecz są wyrazem dwóch sprzecznych poglądów politycznych. J. Mieroszewski, Finał.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • uczony — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, uczeni {{/stl 8}}{{stl 7}} o człowieku: posiadający dużą wiedzę; oczytany, wykształcony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczony mąż. Celną uwagą zbił z tropu uczonego rozmówcę. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczony — uczeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. uczyć (p.) uczony w użyciu przym. 1. «mający duży zasób wiedzy, bardzo wykształcony» Uczony człowiek. ◊ żart. Uczony w piśmie «ktoś fachowy (lub rzekomo fachowy) w danej dziedzinie, erudyta» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • uczony w piśmie — {{/stl 13}}{{stl 7}} żartobliwie, czasem ironicznie o kimś wykształconym, elokwentnym, biegłym w jakiejś dziedzinie {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Снядецкий, Иван Андреевич — ректор Виленского университета, известный астроном, математик и польский общественный деятель, род. в 1756 г., 29 августа, в великом княжестве Познанском, в Гнезненском воеводстве, в местечке Криницкого прихода Жнине. Болезненный с детства, С.… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Снядецкий — (Ян Баптист Владислав) польский астроном и математик (1756 1830). Учился в Краковском университете, где и получил степень доктора философии. С 1776 г. сделался в том же Университете профессором высшей математики и астрономии. В 1806 г. С. занял… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • pismo — Czuć, poczuć, wyczuć, zwąchać pismo nosem zob. nos 3. Ktoś uczony w piśmie zob. uczony. Zamaszyste pismo zob. zamaszysty …   Słownik frazeologiczny

  • Балинский, Михаил Игнатьевич — (псевдоним Аутлавис) родился 14 го августа 1794 г., ум. 4 го января 1864 г. надворный советник, магистр философии, польский литератор и историк и председатель Виленской археологической комиссии. Балинский происходит из дворян, родился в Тересполе …   Большая биографическая энциклопедия

  • Peter Woulfe — (1727 ndash; 1803) was an Irish chemist and mineralogist who first had the idea that wolframite might contain a previously undiscovered element.In 1779, Woulfe reported the formation of a yellow dye when indigo was treated with nitric acid. Later …   Wikipedia

  • Korwin coat of arms — Korwin Battle cry: no battle cry Details Alternative names Corvus, Corvinus, Corvin, Kruk, Bujno, Ślepowron …   Wikipedia

  • Stanisław Kot — (22 October 1885 26 December 1975) was a Polish historian and politician, member of the Polish Government in Exile.Born in 1885 in Ruda, Austria Hungary, Kot studied philosophy at the University of Lwów, obtaining a PhD in 1911. He made several… …   Wikipedia